گواهی مهر سازمانی

این گواهی به عنوان گواهی امضا یک شرکت یا سازمان تلقی شده و می‌تواند به عنوان مهر سازمانی آن شرکت یا سازمان در قالب امضای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد.
تفاوت این گواهی با گواهی امضا در این است که گواهی امضا برای اشخاص صادرشده، اما این گواهی برای شرکت‌ها یا سازمان ها صادر می شود.
معمولاً سازمان‌ها برای بهره مندی از پشتوانه حقوقی امضای دیجیتال به استناد ماده 7 و 12 قانون تجارت الکترونیکی، هویت بخشی به سازمان در فضای الکترونیکی، افزایش سرعت کارها و کاهش هزینه‌ها از طریق حذف اسناد کاغذی، امضای دیجیتال را به کار می‌گیرند.
با استفاده از این گواهی، هویت شرکت یا سازمان در تبادلات و تعاملات الکترونیکی توسط مشتریان و سازمان‌های دیگر قابل شناسایی است. نقش این گواهی، همانند مهر رسمی یک سازمان در قالب الکترونیکی است. از این گواهی معمولاٌ برای حفظ محرمانگی اسناد و در كاربرد‌های نظیر امضای دیجیتال قراردادها و توافق‌نامه‌ها، گزارش‌ها، نامه‌های اداری، دستورالعمل‌ها، و داده‌های حساس استفاده می‌شود.


مراحل دریافت گواهی مهر سازمانی