اطلاعیه ها

5
مرداد
1398
سامانه ثبت نام غیرحضوری امضای الکترونیکی و ... ادامه مطلب
8
مهر
1398
آغاز صدور گواهی های الکترونیکی با اعتبار 2 ساله ادامه مطلب
جهت اتصال به مخزن گواهی‌های صادرشده از لینک ldap://LDAP.GICA.IR استفاده نمایید.