اطلاعیه ها

5
مرداد
1398
سامانه ثبت نام غیرحضوری گواهی الکترونیکی و ... ادامه مطلب
12
اسفند
1398
آغاز تمدید غیرحضوری گواهی الکترونیکی ادامه مطلب
جهت اتصال به مخزن گواهی‌های صادرشده از لینک ldap://LDAP.GICA.IR استفاده نمایید.