اطلاعیه ها

5
مرداد
1398
سامانه ثبت نام غیرحضوری امضای الکترونیکی و ... ادامه مطلب
23
اردیبهشت
1398
تغییر ساختار گواهی ها ادامه مطلب
جهت اتصال به مخزن گواهی‌های صادرشده از لینک ldap://LDAP.GICA.IR استفاده نمایید.