خدمات گواهی

سامانه صدور گواهی الکترونیکی
امکان صدور گواهی امضای دیجیتال برای متقاضیان، در شبکه وسیعی از دفاتر ثبت نام ‌در سراسر کشور ( شامل دفاتر اسناد رسمی و دفاتر پیشخوان دولت)، فراهم شده است.
ثبت نام غیر حضوری گواهی الکترونیکی
با این امکان کاربران می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرف زمان و هزینه اقدام به دریافت گواهی الکترونیکی نمایند.
تمدید گواهی الکترونیکی
با این امکان کاربران می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرف زمان و هزینه اقدام به تمدید گواهی های منقضی شده خود نمایند.
جهت اتصال به مخزن گواهی‌های صادرشده از لینک ldap://LDAP.GICA.IR استفاده نمایید.